Ga naar inhoud

Stuur een e-mail om te boeken of meer informatie te ontvangen.

Opstappen tijdens zeilactiviteiten
Je bent van harte welkom aan boord op de avond voor vertrek.
Tijdens de weekeindtochten vanaf 20:00 uur of de waddentochten vanaf 18:00 uur.
We verwachten je, tenzij anders vermeld of in overleg, uiterlijk om 10:00 op de ochtend van vertrek aan boord.
Zie de informatie over onze tarieven.

Reglement

We houden niet van uitgebreide regels, maar een paar afspraken vooraf is wel zo duidelijk.

Reglement

Aanmonsteren

 • We maken onderscheid tussen abonnementshouders en opstappers.
 • Abonnementshouders hebben een strippenkaart voor 3 of 6 weekenden per jaar, de opstappers monsteren per weekend aan.
 • Abonnementshouders hoeven zich geen heel jaar vooruit n te schrijven voor de weekenden. Het kan wel handig zijn om er zeker van te zijn dat er weekenden vrij zijn.
 • Aanmelden gaat per e-mail.
 • Afmelden is kosteloos tot twee weken van te voren voor een weekend, 4 weken voor een wadweek. Bij latere afmelding brengen we voor een afmelding de helft van het verschuldigde bedrag in rekening.
 • In principe geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 • Soms hebben we meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. In dat geval geldt dat we 5 plaatsen voor abonnementshouders reserveren. Hierover beslissen we twee weken voor het betreffende weekend.
 • De schipper belt alle opvarenden op de woensdag voor het weekend of de week om precieze opstapplaats en -tijd af te spreken en afspraken te maken over meerijden en boodschappen doen.

Kosten en betalingen

 • Kosten voor boodschappen zijn niet in de prijs inbegrepen en worden per week of per weekend hoofdelijk omgeslagen en afgerekend.
 • De verschuldigde betalingen moeten vooraf per bank worden voldaan.

Aan boord

 • Alle aanwijzingen van de schipper moeten worden opgevolgd.
 • Veiligheid gaat boven alles en dus wordt er tijdens het varen geen alcohol gedronken.
 • Reddingsvesten moeten worden gedragen als het stevig waait, als je een zeilpak of laarzen aanhebt, bij koud water (15 graden is ook koud) en als de schipper zegt dat het moet.
 • Schoonmaken doen we met zijn allen; na afloop, maar ook gedurende het weekend of de week.

Erecode voor Wadliefhebbers

Naast onze eigen regels houden we ons op het wad ook aan de Erecode voor Wadliefhebbers.